Partneriaid

CIL De Gwynedd

Cliciwch ar y botwn cartref i ailgychwyn:

Cartref

Fe hoffwn ni ddiolch i bawb sy’n ein cefnogi ac yn gweithio gyda ni.

Gwasanaethau Cymdeisthasol Gwynedd

Mae Cyngor Gwynedd yn cefnogi CIL DE GWYNEDD yn ei nod o roi gobaith am fywyd annibynnol i bobl anabl.


Coleg Harlech. WEA

Mae Coleg Harlech WEA wedi cefnogi CIL am rai blynyddoedd bellach, gan helpu ein haelodau i gyrraedd ac ehangu eu medrau a’u galluoedd.


College Meirion Dwyfor

Mae Coleg Meirion Dwyfor wedi cefnogi’r ganolfan dros y blynyddoedd gyda’u gwasanaeth bws a swyddfeydd ategol, yn ogystal â chynnal cyrsiau i’n aelodau.Clwb Teithio Dwyfor Travel Club ( Cymrod )
Rydym yn cydweithio’n agos gyda gwasanaethau cludiant cymunedol eraill yn enwedig Clwb Teithio Dwyfor.

Morgan Foundation  Cawsom fws mini yn rhodd gan Sefydliad Morgan. Diolch.


Parc Cenedlaethol Eryri Fe gyfrannodd Parc Cenedlaethol Eryri at inswleiddio’r adeilad. Diolch.


The Trusthouse Foundation  Mae’r offer gwresogi yn rhodd gan Sefydliad Trusthouse. Diolch


Design Cymru - Website Design and Maintenance - 01766 514 944


Fe dalodd Galluogi Gwynedd am 10 cyfrifiadur, byrddau gwyn a thaflunyddion. Diolch.


Cawsom arian gan sefydliad LLOYDS TSB ar gyfer cyflogi Swyddog Datblygu yn ogystal ag ariannu’r gyrrwr. Diolch.


 GWIRIO CERBYDAU: MOT: GWASANAETHU: Garej Westend, Nefyn sydd yn gwneud hyn. Diolch.

Start